top of page

Privacy & Cookiebeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2023.

Peter Lambrichs Fotografie is eigendom van Peter Lambrichs. Privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden derhalve verwerkt door Peter Lambrichs.

Peter Lambrichs vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Contactgegevens:

Peter Lambrichs

Jac. Schreursstraat 11

6367 SN  Voerendaal

+31 6 37407010

p.lambrichs@hetnet.nl

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Peter Lambrichs is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.lambrichs@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt.

De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, enz.);

 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);

 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)

Wij gebruiken jouw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren

 • Om jouw betaling af te handelen

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Indien je contact met ons opneemt via email, telefoon of een contactformulier, gebruiken wij jouw gegevens om jouw vraag te beantwoorden of contact met je op te nemen.

 • Om onze wettelijke verplichtingen te vervullen (bijvoorbeeld bij onze belastingaangifte) 

Verstrekking aan derden

Peter Lambrichs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Peter Lambrichs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tracking & Cookies

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Een eerste groepering volgens bron 

 • First party cookies worden enkel door de website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat je voorkeuren onthouden worden: https://www.wix.com/about/cookie-table

 • Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op de website geplaatst en dienen om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken:  https://www.wix.com/about/cookie-table

 

Een tweede groepering volgens categorie

 • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Voor deze cookies moet je niet expliciet toestemming vragen. 

 • Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Deze cookies hebben in de regel weinig tot geen gevolgen voor de privacy en vereisen dan geen toestemming. 

 • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring. Voor deze cookies moet je niet expliciet toestemming vragen op je website maar wel informeren. 

 • Tracking cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken. Deze cookies zijn juist wél privacygevoelig. Er zal dan ook altijd toestemming moeten worden gevraagd - én verkregen!!!

 

Een derde groepering volgens levensduur

 • Sessiecookies zijn alleen geldig voor uw online sessie. Dit betekent dat de browser deze cookies verwijdert zodra je de browser sluit.

 • Permanente cookies blijven op je apparaat nadat de browser is gesloten en blijven actief gedurende de periode die in de cookie is gespecificeerd

Cookiebeleid
bottom of page