top of page
Algemene Voorwaarden Fotoshoot

Algemene Voorwaarden Workshops & Fotoreizen

  • Aanmelding

Aanmelding voor een workshop of fotoreis vindt per e-mail plaats en zal per e-mail worden bevestigd. Uiterlijk 7 dagen voor de geplande datum ontvangen de deelnemers per e-mail aanvullende informatie over de workshop/fotoreis (routebeschrijving, etc.).

  • Betaling Workshop

Het bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van aanmelding, maar uiterlijk 4 weken voor de geplande datum, te worden betaald door overboeking op NL46 RABO 0310 1806 86 (tnv. Peter  Lambrichs  Fotografie - onder vermelding van onderwerp van de workshop en de datum).

  • Betaling Fotoreis

Het bedrag dient in twee termijnen te worden betaald door overboeking op NL46 RABO 0310 1806 86 (tnv. Peter Lambrichs Fotografie - onder vermelding van fotoreis en de vertrekdatum):

  • 1e termijn (€ 200,00) binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dat de reis definitief doorgaat

  • 2e termijn (restbedrag) uiterlijk 14 dagen voor de geplande vertrekdatum

  • Annulering door deelnemer Workshop

Indien een deelnemer door bijzondere omstandigheden op de geplande datum verhinderd is, kan tot 4 weken voor de geplande datum worden geannuleerd. In overleg zal dan naar een alternatieve datum worden gezocht. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal het cursusgeld worden teruggestort.

Bij annulering binnen 4 weken voor de geplande datum, zal 50% van het cursusgeld worden teruggestort.

Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande datum of bij afwezigheid tijdens de workshop zonder bericht, zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

  • Annulering door deelnemer Fotoreis

Indien een deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is, kan tot 4 weken voor de geplande vertrekdatum worden geannuleerd. Op basis van de op het moment van annulering door de organisatie aangegane verplichtingen zal bepaald worden welke restitutie zal plaatsvinden.

Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande vertrekdatum of bij afwezigheid zonder bericht, zijn in ieder geval de kosten voor verblijf en reis/overtocht verschuldigd.

  • Annulering workshop/fotoreis

Indien een workshop/fotoreis door onvoldoende deelname of door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan, zullen de deelnemers uiterlijk 7 dagen voor de geplande (vertrek-)datum hierover worden geïnformeerd en zal een alternatieve datum/reisperiode worden voorgesteld.

Indien er geen alternatieve datum/reisperiode kan worden vastgesteld en/of indien een deelnemer op de alternatieve datum/periode niet beschikbaar is, zal het cursusgeld volledig worden teruggestort.

  • Wijziging programma

Peter Lambrichs Fotografie behoudt zich het recht voor om tijdens de workshop/fotoreis het programma aan te passen indien lokale omstandigheden en/of weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven.

  • Aansprakelijkheid

Peter Lambrichs Fotografie is op generlei wijze aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld tot enige vergoeding voor verlies, schade of letsel ontstaan door of tijdens de workshop, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico's van deelname aan de workshop.

Aanbevolen wordt een reis-, kostbaarheden- en/of apparatuurverzekering af te sluiten.

Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden en Peter Lambrichs Fotografie te vrijwaren voor aansprakelijkheid.

Algemene Voorwaarden Workshop
bottom of page